Zahvaljujući iskustvu, predanosti i posvećenosti lekara specijalista u Poliklinici Maja, najmlađim pacijentima pružamo multidisciplinarni pristup u dijagnostici i lečenju.

Multidisciplinarni pristup u dijagnostici i lečenju podrazumeva blisku saradnju sa kolegama različitih specijalnosti i subspecijalnosti. Na taj način roditelji mogu dobiti i konzilijarno mišljenje lekara o prevenciji, lečenju i rešenju zdravstvenog problema svog deteta.

U službi pedijatrije omogućili smo lečenje iz različitih oblasti medicine:

 • radiologije
 • reumatologije
 • kardiologije
 • neurologije
 • endokrinologije
 • gastroenterologije
 • dermatovenerologije
 • fizikalne medicine i rehabilitacije

Pratimo i sprovodimo najnovije terapijske trendove, a savremena oprema nam omogućava preciznu i pouzdanu dijagnostiku. Posebnu pažnju posvećujemo individualnom pristupu lečenja poštujući specifične potrebe svakog pacijenta.

Pedijatrija poliklinike Maja pored prevencije i lečenja bolesti kod dece, u fokusu ima i savetodavni rad sa roditeljima.

pedijatrija
Edukacija o novom načinu života i načinu lečenja, prvenstveno kod hronično bolesne dece, olakšava tok bolesti i podiže kvalitet života kako deteta, tako i roditelja.

Mi brinemo o vašoj deci i dok su ona zdrava, vedra i nasmejana.

Pored kurativnog pregleda obolele dece, u Poliklinici Maja vršimo sistematske preglede zdrave dece.

Ovi pregledi podrazumevaju različite medicinske postupke u zavisnosti od uzrasta deteta. Imamo za cilj sprečavanje bolesti putem vakcinacije i redovnih sistematskih pregleda dece, od najranijeg doba do punoletstva.

Opšta pedijatrija / pregledi za decu

 • Pedijatrijski pregled
 • Prvi pregled novorođenčeta
 • Ultrazvuk kukova kod beba
 • Kompletna laboratorija
 • Pregled dece pred polazak u kolektiv
 • Sistematski pregled dece u predškolskom i školskom uzrastu
 • Kućna poseta pedijatra

Naš tim pedijatra