dr Gordana Antić

specijalista pedijatrije

Rođena 1967. u Nišu.

Medicinski fakultet završila u Nišu kao i specijalizaciju iz pedijatrije.

Kao specijalista pedijatrije radi u Domu zdravlja Niš 19 godina.

U savetovalištu za mlade je od 2010. godine gde se posebno bavi problemima adolescentnog doba i ishranom u dečjem uzrastu.