Pedijatrija

R/Br. OPIS USLUGE CENA (RSD)
1 Pedijatrijski pregled 4.000
2 Pedijatrijski pregled – kontrola do 7 dana 3.000
3 Pedijatrijski pregled sa izradom krivulje rasta 4.500
4 Kompletan sistematski pregled kod sportista do 18 godina 7.500
5 Izdavanje medicinskih potvrda (ekskurzija, izlet, vrtić,…) 1.000
6 Kućna poseta pedijatra na teritoriji grada i bliže okoline 6.000
7 Pedijatrijski pregled subspecijaliste 4.000
8 Kontrolni pregled subspecijaliste do 7 dana 3.000
9 Pedijatrijski pregled profesora 5.000
10 Kontrolni pregled profesora do 7 dana 4.000
11 Pregled specijaliste dečje hirurgije i ortopedije 4.000
12 Kontrolni pregled specijaliste dečje hirurgije i ortopedije do 7 dana 3.000
13 Krvna slika 700
14 Krvna slika sa CRP-om 1.100
15 Određivanje trenutne vrednosti šećera u krvi 600
16 Tromesečni prosek nivoa šećera u krvi (HbA1c) 1.200
17 EKG 600
18 Davanje intramuskularne terapije 600
19 Davanje itramuskularne terapije (Longaceph) 1.000
20 Plasiranje kanile za intravensku terapiju (lek nije uračunat u cenu) 1.000
21 Usluga inhalacije sa lekom 1.200
22 Usluga inhalacije kiseonikom 500
23 Ultrazvuk kukova 4.000
24 Ultrazvuk centralnog nervnog sistema 4.000
25 Ultrazvuk urogenitalnog trakta 4.000
26 Ultrazvuk abdomena 4.000
27 Ultrazvuk mekih tkiva i mišića 4.000
28 Ultrazvuk limfnih žlezdi i mišića vrata 4.000
29 Ultrazvuk zglobova 4.000
30 Ultrazvuk testisa 4.000
31 Ultrazvuk male karlice 4.000
32 Ultrazvuk pluća i FC sinusa 4.000
33 Ultrazvuk srca 4.500
34 Ultrazvuk štitaste žlezde 4.500
35 Ultrazvuk dojki 4.500
36 Dopler krvnih sudova vrata 4.500
37 Dopler krvnih sudova nogu 4.500
38 EEG (elektroencefalografija) u budnom stanju 5.000
39 EEG (elektroencefalografija) u snu 7.000

Oftalmologija

R/Br. OPIS USLUGE CENA (RSD)
1 Prvi osnovni oftalmološki pregled 4.000
2 Kontrolni oftalmološki pregled do 7 dana 3.000
3 Pregledi dece do 7 godina 4.000
4 Tonometrijska krivulja u oftalmologiji 2.000
5 Gonioskopija 1.500
6 Perimetrija 2.500
7 Merenje intraokularnog pritiska 500
8 Ispitivanje u smislu glaukoma 12.000
9 Biometrija (A-scan) 4.000
10 Biometrija (B-scan) 5.000
11 Predoperativni pregled kod operacije katarakte sa terapijom 12.000
12 Pregled kod pseudofakije 3.000
13 Ispiranje suznih kanala kod odraslih 5.000
14 Kućna poseta na teritoriji grada i bliže okoline 5.000
15 Shirmer test 1.500
16 Kolorni vid 1.500
17 Davanje mišljenja za telesno oštećenje – konzilijani pregled 5.000
18 Ekstracija stranog tela iz rožnjače kod dece 5.000
19 Ekstracija stranog tela iz rožnjače – odrasli 3.000
20 Pregled staklom sa tri ogledala 3.000
21 Pregled periferije očnog dna – vitreoretinalni hirurg 4.000
22 Pahimetrija 2.000
23 Aplikacija triamcinolona peribulbarno 4.000
24 OCT: makule 4.000
25 OCT: PNO 4.000
26 Fotofundus 2.000
27 Pregled konsultanata 6.000

Hirurške intervencije

R/Br. OPIS USLUGE CENA (RSD)
1 Predoperativni pregled 10.000
2 Predoperativni pregled sa određivanjem krvne grupe, Rh faktorom i vremenom koagulacije 12.000
3 Zbrinjavanje i obrada povreda i rana 2.000-10.000
4 Stavljanje fiksacionih zavoja kod istegnuća tetiva i uganuća zglobova 4.000
5 Dermoidne ciste 30.000
6 Papilomi na koži 30.000
7 Fibromi 30.000
8 Lipomi 30.000
9 Pigmentni nevusi 30.000
10 Frenulum linguae 20.000
11 Incizija apscesa 15.000
12 Obrada pupčanika i granuloma 20.000
13 Radikalno uklanjanje uraslog nokta 35.000
14 Delimično uklanjanje uraslog nokta 20.000
15 Atheaesio preputi 12.000
16 Operacija kile kod muškog deteta 135.000
17 Operacija kile kod ženskog deteta 115.000
18 Obostrana kila kod muškog deteta 175.000
19 Obostrana kila kod ženskog deteta 155.000
20 Medijalne ciste vrata 75.000
21 Operacija nespuštenog testisa 135.000
22 Hipospadija 165.000
23 Fimoza 75.000
24 Circumsision 75.000
25 Egzostoze – koštani izraštaji 85.000
26 Triger finger 85.000
27 Sinus pylonidalis 80.000 – 115.000
28 Varicocela 115.000

Intervencije

R/Br. OPIS USLUGE CENA (RSD)
1 LFK Barrage 25.000