Pedijatrija

R/Br. OPIS USLUGE CENA (RSD)
1 Pedijatrijski pregled 3,000
2 Pedijatrijski pregled – kontrola do 7 dana 2,000
3 Pedijatrijski pregled sa izradom krivulje rasta 3,500
4 Pregled pedijatrija sa krvnom slikom 3,700
5 Pedijatrijski pregled sa krvnom slikom i CRP-om 4,100
6 Kontrolni pedijatrijski pregled sa krvnom slikom i CRP-om 3,100
7 Preventivni pregled kod dece do 1 godine 4,000
8 Preventivni pregledi predškolske dece od 1-6 godine 4,000
9 Osnovni sistematski pregled školske dece u neparnim razredima 4,000
10 Kompletan sistematski pregled kod sportista do 18 godina 7,500
11 Izdavanje medicinskih potvrda (ekskurzija, izlet, vrtić,..) 1,000
12 Kućne posete novorođenčadi na teritoriji grada i bližoj okolini 6,000
13 Kućne posete akutno bolesne dece na teritoriji grada i bližoj okolini 6,000
14 Pedijatrijski pregled subspecijaliste 3,500
15 Kontorlni pregled subspecijaliste 2,500
16 Pedijatrijski pregled profesora 5,000
17 Kontrolni pregled profesora 4,000
18 Pregled specijaliste dečje hirurgije i ortopedije 4,000
19 Kontrolni pregled specijaliste dečje hirurgije i ortopedije 3,000
20 Krvna slika 700
21 Krvna slika sa CRP-om 1,100
22 Određivanje trenutne vrednosti šećera u krvi 600
23 Tromesečni prosek nivoa šećera u krvi (HbA1c) 1,200
24 EKG 600
25 Davanje intramuskularne terapije 600
26 Davanja intramuskularne terapije (Longaceph) 1,000
27 Plasiranje kanile za intravensku terapiju (lek nije uračunat u cenu) 1,000
28 Usluga inhalacije sa lekom 1,200
29 Usluga inhalacije kiseonikom 500
30 Ultrazvuk kukova 3,500
31 Ultrazvuk centralnog nervnog sistema 3,500
32 Ultrazvuk urogenitalnog trakta 3,500
33 Ultrazvuk abdomena 3,500
34 Ultrazvuk mekih tkiva i mišića 3,500
35 Ultrazvuk limfnih žlezdi i mišića vrata 3,500
36 Ultrazvuk zglobova 3,500
37 Ultrazvuk testisa 3,500
38 Ultrazvuk male karlice 3,500
39 Ultrazvuk srca 4,000
40 Ultrazvuk pluća i FC sinusa 3,500
41 Ultrazvuk štitaste žlezde 3,500
42 Ultrazvuk dojki 4,000

Hirurške intervencije

R/Br. OPIS USLUGE CENA (RSD)
1 Zbrinjavanje i obrada povreda i rana 2.000 – 8.000
2 Stavljanje fiksacionih zavoja kod istegnuća tetiva i uganuća zglobova 4.000
3 Dermoidne ciste 30.000 + 10.000
4 Papilomi na koži 30.000 + 10.000
5 Fibromi 30.000 + 10.000
6 Lipomi 30.000 + 10.000
7 Pigmentni nevusi 30.000 + 10.000
8 Frenulum linguae 20.000 + 3.000
9 Medijalne ciste vrata 60.000 + 10.000
10 Incizija apscesa 20.000 + 3.000
11 Obrada pupčanika i granuloma 20.000 + 3.000
12 Radikalno uklanjanje uraslog nokta 35.000 + 3.000
13 Delimično uklanjanje uraslog nokta 20.000 + 3.000
14 Operacija kile kod muškog deteta 120.000 + 10.000
15 Operacija kile kod ženskog deteta 100.000 + 10.000
16 Operacija nespuštenog testisa 120.000 + 10.000
17 Hipospadija 150.000 + 10.000
18 Fimoza 60.000 + 10.000
19 Egzostoze – koštani izraštaji 70.000 + 10.000
20 Triger finger 70.000 + 10.000
21 Sinus pylonidalis (lokalna anestezija) 80.000 + 10.000
22 Sinus pylonidalis (opšta anestezija) 100.000 + 10.000