dr Jelena Trkulja ima dugogodišnje radno iskustvo u oblasti zdravstva, a nakon specijalizacije i na odeljenju pedijatrije Doma zdravlja Niš.

dr Jelena Trkulja

specijalista pedijatar

Tokom specijalizacije iskustvo u oblasti pedijatrije obogaćeno saradnjom sa eminentnim profesorima i lekarima sa Klinike za dečije interne bolesti .