U ovoj godini, proširili smo delatnost naše Klinike Maja i oformili novi centar zdravlja sa statusom poliklinike.

Poliklinika Maja je namenjena zdravlju dece, a nalazi se na dobro poznatoj adresi gde smo pre skoro 30 godina otvorili svoju prvu oftalmološku ordinaciju – Bulevar Nemanjića 25, TC Zona III.

Ova lokacija predstavlja saobraćajno dostupno mesto, sa radnim vremenom prilagođenim korisnicima naših usluga.

Zavidan nivo stručnosti koji smo gradili godinama unazad iz oblasti oftalmologije, sada je proširen i na druge medicinske oblasti. Pedijatriju, dečju hirurgiju i ortopediju, ultrazvučnu dijagnostiku, dečju kardiologiju, dečju gastroenterologiju. Dečju reumatologiju, dečju neuorlogiju, dečju dermatovenerologiju, dečju endokrinologiju, dečju radiologiju, kao i dečju urologiju.

Okupili smo tim eminentnih stručnjaka, lekara specijalista, koji su najveći deo svoje karijere proveli u radu sa decom i uz najsavremeniju opremu stvorili uslove za prevenciju, lečenje i rešavanje svih zdravstvenih problema najmlađih.

Poliklinika Maja – Centar zdravlja Vašeg deteta

pedijatri

Pedijatrija

Praćenje rasta i razvoja zdrave dece kroz sistematske preglede i vakcinaciju; postavljanje dijagnoze i lečenje bolesnog deteta.
dečji hirurzi i ortopedi

Dečja hirurgija i ortopedija

Dečja hirurgija je grana klinikčke medicine i oblast hirurgije koja se bavi proučavanjem i lečenjem bolesti dečjeg uzrasta.
oftalmolozi

Oftalmologija

Oftalmologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem građe i funkcije oka u zdravom i bolesnom stanju.
ultrazvučna dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika

Praćenje rasta i razvoja zdrave dece kroz sistematske preglede i vakcinaciju; postavljanje dijagnoze i lečenje bolesnog deteta.