Služba abdominalne hirurgije vrši dijagnostiku, evaluaciju i lečenje svih urođenih i stečenih poremećaja gastrointestinalnog trakta i abdominalnih organa.

Uglavnom, ona se odnosi na lečenje različitih vrsta kile kod dece (hernija, bruh).

  • preponska (ingvinalna) kila
  • hidrocela i funikulocela (vodena kila)
  • umbilikalna (pupčana) kila
  • epigastrična kila

Jednodnevna hirurgija

Odeljenje dečje hirurgije u Poliklinici Maja je organizovano po principu jednodnevne hirurgije.

Šta to zapravo znači? To znači da se pacijent nakon predoperativne pripreme u zakazanom terminu operiše, a nakon nekoliko sati odlazi kući.

Ovaj način rada se praktikuje poslednjih godina kod rutinskih operacija koje ne zahtevaju višednevni bolnički tretman.

abdominalna hirurgija

Jednodnevna hirurgija donosi mnogo prednosti.

Manje su traume, kako za dete tako i za roditelje, manjih strah, manji rizik od nastanka instrahospitalnih infekcija, a sa druge strane deca imaju više komoditeta kod kuće, roditelji su pored njih što strah i traume svodi na minimum.

Naš tim