specijalista neuropsihijatar, dečji neurolog

Dr sci. med. Milena Dimić – specijalista neuropsihijatar.

Okončala osnovne studije medicine na Medicinskom fakultetu u Nišu 1980 godine.

Sa stalnim zaposlenjem u Kliničkom centru Niš od 1983-2016. godine.

Specijalistički ispit iz predmeta neuropsihiatrija položila na Medicinskom fakultetu u Nišu 1990. godine.

Od 1990. godine do kraja službe u Kliničkom centru 2016. godine, zaposlena na Odeljenju dečje neuropsihijatrije.

Zvanje magistra, a zatim doktora neuroloških nauka stekla na Medicinskom fakultetu u Nišu sa temama iz oblasti epilepsija.

U Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu pohađa edukaciju iz elekrtoencefalografije.

Na medicinskom fakultetu u Nišu angažovana kao docent na predmetu Medicina i društvo i kao mentor i predavač iz oblasti dečje neurologija na specijalističkim studijama iz Neurologije I Pedijatrije, do kraja 2016. godine.

Autor većeg broja stručnih i naučnih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima.

U periodu 2018-2020. zaposlena kao dečji neurolog u Royal Bahrain Hospital u Manami.

Najčešća patologija u djetinjstvu i adolescenciji su smetnje u razvoju, glavobolje, epilepsija, cerebralna paraliza, neuromišićne bolesti, metabolički poremećaji, posttraumatska stanja, zarazne bolesti, demijelinizirajuće bolesti, tumori i dr.