pedijatri

Pedijatrija

Praćenje rasta i razvoja zdrave dece kroz sistematske preglede i vakcinaciju. Postavljanje dijagnoze i lečenje bolesnog deteta.
dečji hirurzi i ortopedi

Dečja hirurgija

Dečja hirurgija je grana klinikčke medicine i oblast hirurgije. Bavi se proučavanjem i lečenjem bolesti dečjeg uzrasta.
oftalmolozi

Oftalmologija

Oftalmologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem građe i funkcije oka u zdravom i bolesnom stanju.
ultrazvučna dijagnostika

Dijagnostika

Praćenje rasta i razvoja zdrave dece kroz sistematske preglede i vakcinaciju. Postavljanje dijagnoze i lečenje bolesnog deteta.