Pedijatri Poliklinike Maja

Dr Vesna Obradović

specijalista pedijatar

Dr Jelena Trkulja

specijalista pedijatar

Dr sci. med. Dragana Lazarević

specijalista pedijatrije, dečji reumatolog

Dr si. med. Milena Dimić

specijalista neurospihijatar, dečji neurolog

Prim. dr Dragana Ljubisavljević

specijalista deramatovenerologije

Dr sci. med. Karin Vasić

specijalista pedijatrije, dečji kardiolog

Dr Hristina Čolović

specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, subspec. dečji fizijatar

Dr Dejan Milojević

specijalista pedijatrije

Dr Oksana Tkalič

specijalista pedijatrije, infektolog
dr Vesna Cvetković

Dr Vesna Cvetković

specijalista pedijatrije, dečji endokrinolog
dr Gordana Antić

Dr Gordana Antić

specijalista pedijatrije
dr Tihana Ristić

Dr Tihana Ristić

specijalista radiologije dečjeg odeljenja

Pedijatri Poliklinike Maja posebnu pažnju posvećuju individualnom pristupu lečenja poštujući specifične potrebe svakog pacijenta.

Usluge iz oblasti pedijatrije

  • Pedijatrijski pregled
  • Prvi pregled novorođenčeta
  • Ultrazvuk kukova kod beba
  • Kompletna laboratorija
  • Pregled dece pred polazak u kolektiv
  • Sistematski pregled dece u predškolskom i školskom uzrastu
  • Kućna poseta pedijatra