Poliklinika Maja

Kada kod dečjeg kardiologa?

Najčešći razlozi zbog kojih se dete upućuje dečijem kardiologu jesu prisustvo šuma na srcu, bol u grudima, sumnja na postojanje urođene srčane mane, aritmije, kao i pojava tegoba poput zamaranja, nepravilnog ili otežnog disanja, gubitka svesti, nenapredovanje deteta, itd.

Šum na srcu

Procenjuje se da oko 50% do 70% dece ima šum na srcu u nekom periodu detinjstva, od toga je 3% organskog porekla (posledica urođene ili stečene bolesti srca), a ostalih 97% slučajeva su šumovi na zdravom srcu. Tipična karakteristika šumova na zdravom srcu je da su to šumovi nižeg intenziteta koji mogu varirati u zavisnosti od položaja tela, i nisu praćeni drugim tegobama (nepravilno disanje, zamaranje pri podoju, preznojavanje poglavine, slabo napredovanje u telesnoj masi, slabije mokrenje). Šumovi koji nemaju ove karakteristike, često su znak oboljenja srca. U cilju isključivanja urođenih srčanih mana ili stečenih oboljenja srca, preporuka je da se deca sa šumom na srcu upute na kardiološki pregled (pregled sa EKG-om i ultrazvuk srca).

Bol u grudima

Bol u grudnom košu kod dece je veoma retko znak nekog ozbiljnog stanja, ali u manje od 5% slučajeva uzrok bola u grudima može biti srčanog porekla. Perikarditis i miokarditis (zapaljenje srčanog mišića i srčane maramice) su najčešći uzroci kardiogenog bola kod dece. Potom, uzrok bola u grudima, mogu biti i urođene srčane mane, a bol kod ovih oboljenja je najčešće povezan sa naporom. Ponekad se bol u grudima može javiti kod dece sa dugotrajnim tahikardijama. Bol u grudima koji zahteva dalje ispitivanje, tipično je bol jakog intenziteta, praćen lošim opštim stanjem, povišenom telesnom temperaturom, problemima sa disanjem i često povezan sa fizičkim naporom.

Urođene srčane mane

Urođene srčane mane su strukturne anomalije srca i/ili velikih krvnih sudova. Učestalost urođenih srčanih mana se kreće oko 0,8%. Postoji veliki broj urođenih mana srca, a veoma su česte i kombinacije različitih lezija. Često su udružene sa anomalijama drugih organskih sistema ili su sastavna komponenta nekih genetskih sindroma. Pravovremeno prepoznavanje urođenih srčanih mana je od krucijalnog značaja za pravilno planiranje terapije i uspeh hirurškog lečenja. U dijagnostici urođenih srčanih mana, najvažije mesto pripada ehokardiografiji koja je vrlo pouzdan i neinvazivan metod sagledavanja detaljne anatomije srca i velikih krvnih sudova.

Aritmije

Aritmije su grupa oboljenja koja odlikuje ubrzan, usporen i/ili nepravilan rad srca. Svako dete koje se javi sa ovim smetnjama treba detaljno klinički pregledati i obavezno uraditi EKG i 12-kanalni 24h holter EKG monitoring, bez obzira da li se dete požalilo na nepravilan/ubrzan rad srca ili je roditelj primetio. Naravno da je u najvećem broju slučajeva sve u redu sa dečjim srcem, ali u ovakvim slučajevima oprez je neophodan.

Autor: dr Karin Vasić, dečji kardiolog