specijalista dečije hirurgije

Mr.sci.med. dr Miroslav Stojanović rođen je 31.08.1954. godine u Gorini, opština Leskovac. Osnovnu školu završio u svom mestu, a Gimnaziju u Leskovcu.

Medicinski fakultet upisao 1972. a diplomirao 1977. godine.

Specijalizaciju Dečje hirurgije završio u Beogradu i Nišu 1987. godine.

Posle završene specijalizacije radio u Zdravstvenom centru u Leskovcu, a od 1991. godine u Klinici za Dečju hirurgiju i ortopediju KC Niš.

Magistrirao iz Opšte hirurgije na temu Adhezivna postoperativna opstrukcija tankog creva kod dece.

Bavio se Opštom Dečjom hirurgijom, Neonatalnom hirurgijom, Dečjom urologijom i Dečjom traumatologijom.

Radio do 2020.godine kada je stekao uslov za starosnu penziju.