dr Nina Mandić je rođena 1972. godine u Nišu.

pedijatri - dr Nina Mandić

specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Na Medicinskinskom fakultetu, Univerziteta u Nišu diplomirala je 1999. godine prosečnom ocenom 9,21.

Specijalizaciju iz fizikalne medicine sa rehabilitacijom završila je 2005. godine

U Domu zdravlja Niš, kao specijalista fiziikalne medicine i rehabilitacije radi od 2000. godine.

Član je Srpskog Lekarskog Društva.