Ime i prezime: Slađana Micić
Datum rođenja: 4.9.1956.
Deca: Dvoje dece
Državljanstvo: srpsko
Obrazovni nivo: dr spec. oftalmologije
Radno iskustvo (god.): 37 god. rad na očnoj klinici u Nišu
Rad u sektorima: 15 god. načelnik spec. ambulante, 10 godina načelnika kabineta za glaukom

Obrazovanje:

Naziv obrazovne ustanove: Medicinski fakultet
Grad/Država: Niš, Srbija
Godina početka/završetka: 1975-1981
Kvalifikacija/zvanje: Specijalista oftalmologije
Prosečna ocena: 8,96
Ocena završnog rada: 5

Posao – radno iskustvo:

Rad na očnoj klinici od 27.10.1983 – 30.12.2019.
Opis zaduženja: Rad u sektorima: 15 god. načelnik specijalne ambulante, 10 godina načelnika kabineta za glaukom

Kursevi Znanja Veštine:

Engleski jezik: osnovno
Ostali jezici: Ruski jezik
Rad na računaru: osnovni