Dr Nevena Micić je rođena 10.11.1967. godine u Lebanu a sada živi u Nišu.

Osnovnu i srednju školu završila je u Lebanu sa odličnim uspehom. Dobitnik je Vukove diplome.

Medicinski fakultet u Nišu završila je 1997.godine sa prosekom 8,23.
Stručni ispit za doktore medicine položila je jula 1998.godine u Beogradu.
Specijalistički staž iz oftalmologije obavila je u Očnoj klinici Kliničkog Centra u Nišu i u Domu Zdravlja u Nišu gde je bila zapošljena u periodu od 01.06.2000 do 31 05.2003. godine.
Specijalistički ispit iz oftalmologije položila je 27.02.2004.godine sa odličnim uspehom.
Od 16.04.2004.godine radi kao oftalmolog u Ordinaciji ”Prof. Dr Gordana Zlatanović”, Centar za vid Maja u Nišu.
Od 2022. godine je zaposlena u Poliklinici Maja u Nišu.

U toku profesionalnog rada Dr Nevena Micić edukovala se učestvovanjem u programima kontinuirane medicinske edukacije i aktivno učestvovala na mnogim stručnim skupovima, kongresimna i konferencijama.

Autor je i koautor 29 radova iz oblasti oftalmologije (14 autorskih i 15 koautorskih radova).

Stručne radove izdavala je u zbornicima radova stručnih kongresa na kojima je učestvovala.

U svakodnevnom radu bavi se između ostalog kontaktologijom i ultrazvučnom dijagnostikom. Uključena je u najsavremenije dijagnostičke procedure kao što su OCT, perimetrija, Pentakam, FA očnog dna.

Zahvaljujući tome neposredno je uključena u preventivi, dijagnostici i lečenju svih očnih oboljenja.

Završila je kurs Škole ultrazvuka u Beogradu..

Član je društva kontaktologa Srbije, Udruženja oftalmologa Srbije i Srpskog lekarskog društva