dečji hirurg, dečji urolog

Prof. dr sci. med. Anđelka Slavković je redovni profesor Medicinskog fakulteta u Nišu.

Medicinski fakultet je završila u Nišu kao najbolji student za šta je dobila nagradu Univerziteta 14. oktobar za najboljeg studenta i nagradu Srpskog lekarskog društva.

Doktorirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu pod mentorstvom prof.dr Save Perović, dečjeg hirurga, urologa i Akademika Srpske akademije nauka.

Završila je specijalizaciju iz dečje hirurgije, a nakon toga subspecijalizaciju iz dečje urologije u Dečjoj klinici u Tiršovoj čiji je rukovodilac bio prof.dr Sava Perović.

Kao dugogodišnji najuspešniji Direktor Klinike za dečju hirugiju KC Niš i Pomoćnik Generalnog direktora KC Niš za dečja pitanja organizovala je veliki broj predavanja i edukacija za lekare i sestre. Dovodila je najpoznatije svetske stručnjake iz oblasti urologije i dečje hirurgije.

I sama se edukovala u velikim centrima dečje hirurgije Evrope, Amerike i Kine.

Impozantan broj radova i poglavlja u knjigama prepoznat je u Srpskom lekarskom društu te je izabrana za člana Medicinsku akademije SLD.

Prof. dr sci. med. Anđelka Slavković poznata je i kao veliki humanista. U borbi za što bolje uslove lečenja dece organizovala je veliki broj humanitarnih donorskih akcija.

Ima jednog sina koji u Dečjoj klinici u Tiršovoj gradi svoju karijeru.